Behandlingar


Undersökning

Varje år erbjuder vi våra patienter en undersökning av hela munnen. Vi tar röntgenbilder och ser över tänder och slemhinnor. Vi har en intraoral kamera så vi kan dokumentera eventuella fynd. Efter undersökningen tar vi bort eventuell tandsten och putsar och polerar upp tänderna så du går härifrån med en ren och fräsch känsla i Din mun.

Lagning

Rotbehandling

Rotfyllning eller endodontisk behandling måste göras när en tandpulpa är inflammerad eller infekterad.

Undersökning av tanden
Tandläkaren lyssnar till om patienten haft eventuella symtom och tar röntgenbilder av tanden. Eventuellt testas tandens känslighet för kyla och luft. Det finns även en speciell elektrisk testapparat som tandläkaren använder.

Bedövning eller inte?
Om tanden svarar på någon av testerna betyder det att levande vävnadsrester finns kvar någonstans i pulparummet och därför bedövas tanden.

En värkande tand behöver inte alltid bedövas. I vissa fall har redan tandpulpan dött och inflammationen som orsak till patientens smärta ligger utanför tandens rotspets.
Rotbehandlingen börjar genom att tanden öppnas upp med hjälp av borr under vattenkylning. Tandläkaren kan nu se hela pulparummet och även ingångsmynningarna till de olika rotkanalerna.

En gummiduk sätts på över tanden så att endast tandens krona blir synlig. Detta görs för att avskärma tandens rotkanaler från munhålan och från de bakterier som finns där. Samtidigt skyddas patienten från att få de material som tandläkaren använder ner i munnen. 

Tandblekning

Blek säkert och effektivt

Att bleka tänderna är helt säkert, förutsatt att det görs under överinseende av en tandläkare eller tandhygienist. Detta har bevisats genom vetenskapliga studier som gjorts under många år. Den aktiva ingrediensen i Opalescence är karbamidperoxid, som sedan 1990 använts för att ljusa upp miljoner människors leenden världen över. Opalescence tandblekningsprodukter har genomgått toxikologiska studier där samtliga ingredienser och deras egenskaper granskats och dokumenterats.

    Hur fungerar det?
Din tandläkare/tandhygienist ställer en diagnos på dina tänder och bedömer utifrån detta om en tandblekningsbehandling ska göras eller ej. För behandlingen finns olika alternativ. Det alternativ vi använder oss av är individuellt anpassade blekningsskenor att använda hemma. Vi börjar med att göra ett tandavtryck för att tillverka en individuellt anpassad skena. Vid det andra besöket får du dina skenor och gelen samt instruktioner. Opalescence gel appliceras i den tunna, bekväma skenan som placeras på dina tänder. Skenorna kan du antingen använda på natten eller under dagen.

När du bleker bryts karbamidperoxiden ner till fritt syre som tränger in i emaljen och dentinet (den vävnad som finns under emaljlagret). Det fria syret bleker de missfärgade ytorna, och färgen på tanden har helt enkelt gjorts ljusare. Strukturen på tanden påverkas inte, tack vare Opalescence patenterade höga vatteninnehåll.

    Effektivt
Opalescence blekning har visat sig vara effektivt på olika typer av missfärgningar, som t.ex. läkemedels- och fluormissfärgningar, men även missfärgningar orsakade av rotfyllningar. Behandling med Opalescence ger även gott resultat på missfärgningar orsakade av kaffe, tobak och andra färgrika födoämnen.

    Hur lång tid tar det?
Redan efter en natt kan du märka en förändring. Optimalt resultat uppträder vanligtvis när processen har pågått 3–8 nätter. Din tandläkare/tandhygienist går igenom vad du kan förvänta dig av behandlingen, beroende på vilka missfärgningar som finns i dina tänder. Resultatet varierar mellan olika patienter. Opalescence finns även för dagblekning.

   Finns det några biverkningar?
Vissa patienter kan uppleva ökad känslighet för varmt eller kallt under blekningsbehandlingen. Detta är övergående och kan behandlas med Ultra EZ (kaliumnitrat) eller någon annan produkt som din tandläkare/tandhygienist har. Känsligheten försvinner normalt 48 timmar efter avslutad behandling. Gravida och ammande bör undvika att bleka sina tänder i och med att det inte får bedrivas forskning på denna grupp kvinnor.

    Resultatet
Resultatets varaktighet beror till största delen på dig själv. Håller du en god munhygien och borstar tänderna morgon och kväll med Opalescence tandkräm (särskilt efter att ha intagit mat eller dryck som färgar av sig) kan ditt resultat hålla i många år. Om du nyttjar färgrika ämnen såsom tobak, kaffe, te eller rött vin kanske du behöver upprepa behandlingen ett par nätter vartannat år.

Källa: www.opalescence.se