Vår personal

Vi har professionell och kunnig personal i vårt team. Vi har erfarenhet från branschen sedan 34 år.

Dom som jobbar här är Tandläkare Mats Lundén

och Tandsköterska Anne-Mari Nauclér.