Tandvård

På kliniken arbetar vi kontinuerligt med vårt kvalitetsledningssystem Qulan. Qulan är ett ledningssystem för tandvården inom områdena kvalitet, patientsäkerhet och miljö. För oss är det ett verktyg som bidrar till att vi kan ge våra patienter en trygg tandvård till högsta kvalitet.

Dock går det inte att bara luta sig tillbaka och tro att man kommit i mål. Tandvård är en bransch där utvecklingen går framåt i en rask takt, både när det gäller teknik, material och behandlingsmetoder. Det kräver ständig kompetensutveckling och vi utbildar oss fortlöpande.